De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

21 Dec 2017
19:00

VLN Antwerpen: Kleine Conferentie

Notarishuis
2000 Antwerpen
16 Jan 2018
19:30

Algemene vergadering Januari

Notarishuis
Bergstraat
1000 Brussel