De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

19 Oct 2017
19:00

VLN Antwerpen: Kleine Conferentie

Notarishuis
Koningin Elisabethlei 10
2000 Antwerpen
23 Oct 2017
17:00

Informatieavond Vergelijkend Examen 2018

Notarishuis Brussel
Bergstraat 30-34
1000 Brussel
23 Oct 2017
19:30

ALGEMENE VERGADERING OKTOBER

Notarishuis Brussel
Bergstraat 30-34
1000 Brussel