De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

25 Oct 2018
19:30

Afterwork VLN Vlaams-Brabant

Bar Nine
Grote Markt 9
3000 Leuven
08 Dec 2018
09:00

CONGRES VLN 2018

Aula
9000 Gent