De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

02 May 2017
10:30

VOLZET - Bezoek registratie- en hypotheekkantoor Kortrijk

Hoveniersstraat 31
8500 Kortrijk
12 May 2017
19:30

Soirée VLN 2017

13 Jun 2017
19:30

Algemene vergadering Juni 2017