De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

17 Dec 2019
19:00

Verbetering vergelijkend examen - VOLZET

Spanjaardstraat 9
8000 Brugge
07 Jan 2020
19:00

Infosessie Vergelijkend Examen

Notarishuis
Bergstraat 30
1000 Brussel
08 Jan 2020
19:00

Federale registratierechten en lokalisatieregels van de regionale registratiebelastingen

Notarishuis Gent
Notarisstraat 1
9000 Gent